Status prawny

Zespół Szkól w Urzejowicach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Uchwały Rady Gminy Przeworsk
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Szkoły
 • Regulaminów:
 • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 • Regulaminu Rady Rodziców.
 • Regulaminu biblioteki szkolnej.

 Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Urzejowicach

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Przeworsk.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2014 23:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kozak
Ilość wyświetleń: 640
01 kwietnia 2014 21:21 (Małgorzata Kozak) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2014 23:36 (Małgorzata Kozak) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2014 23:31 (Małgorzata Kozak) - Dodanie nowej zakładki.